Novoto Vreme
Цветан Георгиев Гогов
   
Роден на:

7 септември 1970 г. в София

Образование:

- основно - 779 училище - гр.Москва, Русия
- средно - 32 ЕСПУ "св.Климент Охридски"- София
- висше икономическо - Университет за национално и световно стопанство, София

Лични данни: женен
Професионален опит:

Общ трудов стаж 8 години:
- 2 години в отдел "Административно-стопански" на ТБ "Електроника" АД (1993-1995 г.);
- 1 година стаж като специалист в Управление "Банкова политика и анализи", отдел "Планиране и анализи" на ТБ "Софиябанк" АД (1995-1996 г.);
- 2 години стаж като експерт в Главна дирекция "Проблемни кредити" на ТБ "Биохим" АД (1996-1998 г.)
- От април 1998 г. съдружник в консултантско-посреднически фирми "Профит - СЦ" ООД и "АЦ - КОНСУЛТ" ООД, консултант по маркетингови стратегии на "Мис Каприз Комерс" АД;
- Член на Управителния съвет на "Булгартабак - Исперих БТ" АД(освободен)
- Член на Управителния съвет на "Технологичен център НОМАТ" АД, гр.Бургас(освободен)
- Ноември 2002г. на длъжност зам.началник управление "Финансово-икономическо"(финансов директор) при ДП "Транспортно строителство и възстановяване"
- На 14.05.2003г. със заповед на министъра на транспорта и съобщенията на длъжност главен директор на ДП "Транспортно строителство и възстановяване"(бившите войски на министерство на транспорта)

Опит в неправителствения сектор: - Субконтрактор на LAMBARD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED, по изпълнение на договор, сключен между програма ФАР на ЕС и българското правителство
- Член на Управителния съвет на Фондация "2001", гр.София
Професионални интереси в сферите на: икономика
Лични интереси в сферите на:

пътуване, четене,спорт и много други

Как вижда България утре: Със сигурност по-уредена, по-богата, член на ЕС, но с ясна идентичност, либерална, уютен дом за всички български граждани.
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.