ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" - ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПП "НОВОТО ВРЕМЕ"

 Председател: 

 Емил Илиев Кошлуков

 биографична справка
  
 Заместник председател: 
 Георги Торнев биографична справка
  
 Членове: 
 Албена Тодорова Златаревабиографична справка
 Александър Георгиев Краварскибиографична справка
 Ангел Георгиев Василевбиографична справка
 Атанас Илиев Вичев биографична справка
 Атанас Андреев Янкуловбиографична справка
 Бойко Иванов Бъзовскибиографична справка
 Борислав Бориславов Цековбиографична справка
 Величко Стойчев Клинговбиографична справка
 Владимир Иванов Димитровбиографична справка
 Господин Христов Чонковбиографична справка
 Добрин Векилов - Донибиографична справка
 Ивайло Димитров Кириловбиографична справка
 Илия Атанасов Вичевбиографична справка
 Клара Петкова Петровабиографична справка
 Красен Кирилов Кралевбиографична справка
 Красимир Минков Мариновбиографична справка
 Людмила Филиповабиографична справка
 Мартин Георгиев Захариевбиографична справка
 Мирослав Петров Севлиевскибиографична справка
 Недялко Иванов Калъчевбиографична справка
 Нели Костова Вълкановабиографична справка
 Николай Иванов Кожухаровбиографична справка
 Радослав Николов Коевбиографична справка
 Ралица Ненчева Агайн биографична справка
 Росица Милкова Лисичковабиографична справка
 Румяна Денева Георгиевабиографична справка
 Сийка Недялкова Димовскабиографична справка
 Стелиян Илиев Стойчевбиографична справка
 Тончо Токмакчиевбиографична справка
 Христо Василев Кожухаровбиографична справка
 Цанко Тодоров Цаковбиографична справка
 Цветан Георгиев Гоговбиографична справка
 Юлияна Дончева Петковабиографична справка