Novoto Vreme

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” ЗА 2011 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството

1. Организационна дейност за отчетен период 2011г.

 

На 10 март 2011 г. Изпълнителното бюро на партията взе решение за свикване на Политически съвет на 2 април в гр. Пловдив, хотел Лайпциг. В дневния ред на Политическия съвет се обсъди точка за свикване на Национален конгрес през месец май за избор на членове на Политическия съвет, изпълнително бюро и обсъждане на промени в устава на партията.

На 14 и 15 май  в гр. Ахелой в курортен комплекс Марина кейп  се проведе Национален Конгрес на ПП „Новото време”. Националният Конгрес взе решения за промени в Устава на партията, избра състав на Политическия съвет и на Изпълнителното бюро към ПП „Новото време”, прие отчета на Политическия съвет за политическото, организационното и финансовото състояние на партията. Конгреса прие Резолюция на ПП Новото време относно участието на партията в предстоящите през октомври месец местни избори за органи на местното самоуправление. В точка разни на Конгреса беше обсъден и размера на членския внос, като делегатите овластиха членовете на Изпълнителното бюро да вземат решение всяка година за размера на членския внос с оглед на икономическата ситуация в страната и организационното състояние на партията.

На своето първо заседание на Изпълнителното бюро след конгреса беше избран и нов председател на партията Росица Кабзева-Дикина.

В края на месец май Изпълнителното бюро реши членския внос за 2011 г. да е в размер на 1.20 лв. за 2011 г.

През месец юли изпълнителното бюро на свое редовно заседание взе решение за регистрация и участие на ПП Новото време в местните избори на 23 октомври 2011г.

За целта с оглед изискванията на Изборния кодекс партията трябваше да събере над 7 000 подписа подкрепящи нейната регистрация в ЦИК. На 5 август председателя на партията регистрира Новото време в ЦИК за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства.

В рамките на законоустановения срок общинските организации на партията се регистрираха в Общинските избирателни комисии в 63 общини като в 32 общини ПП Новото време участва в различни местни коалиции.

След приключване на регистрацията изпълнителното бюро на партията на свое редовно заседание взе решение общинските организации участващи в местните избори да могат да използват събраните средства от членски внос и касовата наличност на партията за целите на предизборната кампания.

В срок до 30 ноември ръководството на партията подаде необходимите документи и справки за отчет на предизборната кампания в Сметната палата.

В резултат от проведените избори ПП Новото време има избрани 31 общински съветника членове на Новото време издигнати самостоятелно или от местна коалиция.

Избраният за общински съветник Христо Христов в община Варна беше назначен за кмет на район Младост.

Като успех могат да се определят резултатите в община Велико Търново – 5 общински съветника (самостоятелно участие), общ. Полски Тръмбеш – 3 (самостоятелно участие), общ. Белослав – 3 (самостоятелно участие), общ. Батак – 2 (самостоятелно участие), общ. Марица – 3 (самостоятелно участие), общ. Сопот – 2 (самостоятелно участие), както и резултатите на местните коалиции във Варна – 4, Кюстендил – 13, Пловдив – 2, Пазарджик – 3, Стара Загора – 2.

Всички структури на ПП „Новото време” се включиха активно в организацията и провеждането на кампанията за избор на общински съветници, кметове и кметове на кметства на 23 октомври 2011г.

 

Текущо през годината се проведоха отчетно изборни конференции във всички общини в страната.

2. Финансова дейност

През 2009 г. ПП „Новото време” ползва банков кредит отпуснат от „Общинска банка” АД, с № В-БК 061 от 01.06.2009 г. на стойност 380 000 лв., предназначен за финансиране на предизборната кампания на ПП „Новото време”. През месец септември 2010 година, Изпълнителното бюро на партията постигна договореност с „Общинска банка” АД за разсрочването на задълженията, с краен срок на погасяване 20.09.2015 г. Представители на ИБ на ПП „Новото време” договориха с ПП „Лидер”, възможността за поемане на задължението на Партията към „Общинска Банка” АД, което беше използвано за кампанията за избор на членове на Европейски парламент и за нарoдни представители през 2009 година. На заседание на ИБ от 27 април 2011 година, Изпълнителното бюро взе решение да подпише Договорно споразумение за заместване в дълг на по-горе описания кредит. На 04.05.2011 г. беше подписано тристранно споразумение за заместване в дълг по Договор за банков кредит № В-БК 061 от 01.06.2009 г. между „Общинска банка” АД, ПП „Лидер” и ПП „Новото време”. Поемателят на дълга ПП „Лидер” поема безусловно дълга такъв какъвто е към датата на подписването на Споразумението. Заместването беше извършено успешно и задължението към „Общинска Банка” АД бешe закрито. На 27.12.2011 г. беше изпратено писмо за потвърждение на Вземания/Задължение от/към ПП „Лидер”, в следствие на тяхното потвърждение от 30.01.2012 г. става ясно, че двете партии нямат никакви вземания/задължения към 31.12.2011 г.

 

През 2011 г. ПП Новото време събра членски внос в размер на 6 006 лв. от списъчния членски състав на партията от 5005 членове.

Използваните средства за предизборната кампания възлизат на 71013.51 лв. Това са собствени средства на партията събирани от членски внос и включени в касовата наличност на партията.

Редовни отчети предоставени в срок пред Сметната палата и редовна отчетност на Финансовия комитет към ПП „Новото време”

 

Настоящият отчет е приет на заседание на ИБ на ПП „Новото време” от 27.02.2012 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”: 

Росица Кабзева-Дикина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 5


Годишен финансов отчет за 2015 год.
Годишен финансов отчет за 2012 и 2013 год.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” ЗА 2011 ГОДИНА
Отчет на ПП "Новото Време" във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове през 2011 г.
Обявени актове
Платформа
Годишен финансов отчет за 2008 год.
Годишен финансов отчет за 2009 год.
Годишен финансов отчет за 2010 год.
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.