Novoto Vreme

Годишен финансов отчет за 2010 год.

 Политическа партия Новото време има внесен годишен отчет за 2010 г. в Сметната палата с вх. № 48-00-184/31.03.2011г.

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
На ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” за 2010 година
Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството
   1. Организационна дейност за отчетен период 2010г.
  

В края на месец януари се проведе заседание на Изпълнителното бюро на ПП „Новото време” за политическото, организационното и финансовото състояние на партията. В резултата на извършения преглед се взе решение касовата на личност на партията да бъде разпределена сред членове на Изпълнителното бюро, политическия съвет и общинските организации за подготовка и организация на партийните структури за предстоящите местни и президентски избори.

През месец май ръководството на ПП Новото време освободи стопанисвания държавен имот на бул. Витоша № 6 в изпълнение на Заповед на областния управител Данаил Кирилов и премести централния офис на партията на адрес: София, ул. Г.С. Раковски № 163А, ет.2, ап.4. 

На 30.10.2010 г. се проведе разширено заседание на Политическия съвет на ПП „Новото време” в Expo Hotel с представители на всички общински организации. На заседанието се обсъждаше предстоящата изборна година и водени разговори с представители на различни десни партии. След представяне на състоянието на организациите по страната и възможностите за коалиране в различните общини се взе решение, че политическия съвет упълномощава заместник – председателя Красен Кралев да води разговори с представители на СДС с оглед на подписване на национално споразумение за предстоящите местни и президентски избори. Взе се решение в края на март 2011 г. да се свика нов Политически съвет, на който ще се вземе решение за това с кого и какви коалиции могат да се сключват на предстоящите избори.

 Текущо през годината се проведоха отчетно изборни конференции във всички общини в страната.
  2. Финансова дейност
  През 2010 г. ПП „Новото време” обслужваше коректно ползвания банков кредит отпуснат от „Общинска банка” АД, с № В-БК 061 от 01.06.2009 г. на стойност 380 000 лв., предназначен за финансиране на предизборната кампания на ПП „Новото време”. През месец септември 2010 година, Изпълнителното бюро на партията постигна договореност с „Общинска банка” АД за разсрочването на задълженията, както следва:
 Погасителен план
 дата                                       главница в лева
 1.   20.10.2010 г.                    1000
2.   20.11.2010 г.                    1000
3.   20.12.2010 г.                    1000
4.   20.01.2011 г.                    1000
5.   20.02.2011 г.                    1000
6.   20.03.2011 г.                    1000
7.   20.04.2011 г.                    1000
8.   20.05.2011 г.                    1000
9.   20.06.2011 г.                    1000
10. 20.07.2011 г.                    1000
11. 20.08.2011 г.                    1000
12. 20.09.2011 г.                    1000
13. 20.10.2011 г.                    2000
14. 20.11.2011 г.                    2000
15. 20.12.2011 г.                    2000
16. 20.01.2012 г.                    2000
17. 20.02.2012 г.                    2000
18. 20.03.2012 г.                    2000
19. 20.04.2012 г.                    2000
20. 20.05.2012 г.                    2000
21. 20.06.2012 г.                    2000
22. 20.07.2012 г.                    2000
23. 20.08.2012 г.                    2000
24. 20.09.2012 г.                    2000
25. 20.10.2012 г.                    3000
26. 20.11.2012 г.                    3000
27. 20.12.2012 г.                    3000
28. 20.01.2013 г.                    3000
29. 20.02.2013 г.                    3000
30. 20.03.2013 г.                    3000
31. 20.04.2013 г.                    3000
32. 20.05.2013 г.                    3000
33. 20.06.2013 г.                    3000
34. 20.07.2013 г.                    3000
35. 20.08.2013 г.                    3000
36. 20.09.2013 г.                    4000
37. 20.10.2013 г.                    4000
38. 20.11.2013 г.                    4000
39. 20.12.2013 г.                    50000
40. 20.01.2014 г.                    4000
41. 20.02.2014 г.                    4000
42. 20.03.2014 г.                    4000
43. 20.04.2014 г.                    4000
44. 20.05.2014 г.                    4000
45. 20.06.2014 г.                    4000
46. 20.07.2014 г.                    4000
47. 20.08.2014 г.                    4000
48. 20.09.2014 г.                    5000
49. 20.10.2014 г.                    5000
50. 20.11.2014 г.                    5000
51. 20.12. 2014 г.                   70000
52. 20.01.2015 г.                    5000
53. 20.02.2015 г.                    5000
54. 20.03.2015 г.                    5000
55. 20.04.2015 г.                    5000
56. 20.05.2015 г.                    5000
57. 20.06.2015 г.                    5000
58. 20.07.2015 г.                    5000
59. 20.08.2015 г.                    5000
60. 20.09.2015 г.                    90557.74
                         ОБЩО: 378 557.74 ЛЕВА
  
Обезпеченията по отпуснатия банков кредит не са променени: подписана нов Запис на заповед, авалирана от Емил Илиев Кошлуков и Мирослав Петров Севлиевски, като физически лица, за размера на кредита ведно с дължимите лихви, като старият се върне на издателя.
    Редовни отчети бяха предоставени в срок пред Сметната палата и редовна отчетност на Финансовия комитет към ПП „Новото време”
   Настоящият отчет е приет на заседание на ИБ на ПП „Новото време” от 16.03.2011 година.  
   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”:
   Емил Кошлуков

Приложение 1 - Одиторски доклад

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6


Годишен финансов отчет за 2015 год.
Годишен финансов отчет за 2012 и 2013 год.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” ЗА 2011 ГОДИНА
Отчет на ПП "Новото Време" във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове през 2011 г.
Обявени актове
Платформа
Годишен финансов отчет за 2008 год.
Годишен финансов отчет за 2009 год.
Годишен финансов отчет за 2010 год.
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.