Наименование на политическата партия:

ПП „Новото време”

Седалище и адрес на управление  

гр. София, район Средец, ул. 6-ти септември № 7а, ет. 3
Членове на Управителния съвет:  

Александър Желязков

Величко Стойчев Клингов

Емил Илиев Кошлуков

Красен Кирилов Кралев

Мирослав Петров Севлиевски

Недялко Иванов Калъчев

Росица Иовчева Кабзева - Дикина

Росица Милкова Лисичкова

Румен Василев Кривицки

Христо Христов

Юлияна Дончева Недкова

Членове на Контролния съвет:
Иван Антов

Георги Цветков

Михаела Колева

Десислава Банкова

Капка Салмова


Представителство:    Росица Йовчева Кабзева-Дикина