Акценти
от програмата на Партия "Новото Време"

Новото време е партията, която работи за:

Ние се водим от следните правила: