Novoto Vreme

ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЛИБЕРАЛЕН МАНИФЕСТ
1947 Г.


Съставен на Международната конференция на либералите в Уодъм колидж,Оксфорд през април 1947 г.

Ние, либералите от деветнадесет страни се събрахме в Оксфорд във време на безредици, бедност, глад и страх причинени от двете световни войни;
Убедени, че това състояние на света се дължи главно на отхвърлянето на принципите на либерализма;
Ние изразяваме нашите убеждения чрез тази декларация:

I
   1. Човекът е преди всичко същество надарено със способността да мисли и действа самостоятелно и със способността да различава доброто от злото.
   2. Уважението към човешката личност и към семейството е истинската основа на обществото.
   3. Държавата е само инструмент на обществото. Тя не трябва да обсебва никаква власт, която е в разрез с основните права на гражданите и със съществените предпоставки за един живот изпълнен с отговорност и съзидание, а именно:
     - лична свобода, гарантирана от независимостта на законодателната и изпълнителната власт;
     - свобода на изповеданието и свобода на съзнанието;
     - свобода на словото и на печата;
     - свободата да се сдружаваш или да не сдружаваш;
     - свободен избор на работа;
     - възможност за обучение във всички степени и видове на образователната система, в зависимост от способностите и независимо от произхода или материалното състояние;
     - правото на частна собственост и правото на създаване на частен бизнес;
     - свобода на избор за потребителя и възможност за пълно използване на продуктите на земята и на онези - сътворени от ръката на човека;
     - осигуреност при заболявания, безработица, инвалидност и остаряване;
     - равни права за мъжете и жените.
   4. Тези права и условия могат да бъдат гарантирани единствено при истинската демокрация. Истинската демокрация е неделима от политическата свобода и е основана на осъзнатото, свободното и просветено съгласие на мнозинството, изразено чрез свободно и тайно гласуване, с подобаващо уважение към свободите и мненията на малцинствата.

II
   1. Подтискането на икономическата свобода довежда до изчезването на политическата свобода. Ние се противопоставяме на такова подтисничество, независимо дали то произтича от държавната собственост или контрол, или от частните монополи, картели и тръстове. Ние допускаме държавна собственост само за онези предприятия, които са вън от компетенцията на частните предприятия или, при които конкуренцията вече е изиграла ролята си.
   2. Благополучието на обществото трябва да е водещо и трябва да бъде защитавано от злоупотреба с властта, заради лични интереси.
   3. От голямо значение е постоянното подобряване на условията на работа, на жилищните условия и на обстановката за работещите. Правата, задълженията и интересите на труда и капитала са допълнителни. От жизнено важно значение за плодотворното развитие на промишлеността са организираните дискусии и сътрудничеството между работещите и работодателите.

III
Работата е необходимото допълнение към свободата, така както всяко право включва и съответно задължение. За да работят ефективно свободните институции, всеки гражданин трябва да носи чувство за морална отговорност към хората около себе си и да взема дейно участие в делата на обществото.

IV
Войната може да бъде премахната и световния мир и икономическия просперитет възстановени единствено, ако всички нации изпълнят следните условия:
   а) лоялна привързаност към една световна организация на всички нации - големи и малки, която да съблюдава един закон, и която със сила да налага стриктно спазване на всички международни ангажименти, в които доброволно участват;
   б) зачитане правото на всяка нация да се радва на основните човешки свободи;
   в) зачитане на езика, вероизповеданието, законите и обичаите на националните малцинства;
   г) свободната размяна на идеи, новости, стоки и услуги между нациите, както и свобода на пътуванията в и между всички държави, свободни от цензура, защитни търговски бариери и наредби за размяна;
   д) развитието на изостанали райони на света с помощта на местните жители заради техните собствени интереси и заради интересите на света като цяло.
Ние призоваваме всички мъже и жени, които по принцип одобряват тези идеали и принципи да се присъединят към нас и да положат усилия и да извоюват приемането им в света.

По-долу са изредени либерали от страните, които подписаха този манифест: Австрия, Белгия, Канада, Кипър, Чехословакия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Великобритания, Унгария, Италия, Норвегия, Испания (включително двама представители на Каталония), Южна Африка, Швеция, Швейцария, Турция, САЩ.
След като този Манифест беше разпространен той беше подкрепен и от либерали от Австралия, Бразилия, България, Белорусия, Колумбия, Дания, Гърция, Холандия, Индия, Израел, Йордания, Латвия, Литва, Люксембург, нова Зеландия, Полша, Румъния, Украйна, Антилските острови, Югославия.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.