Novoto Vreme

ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Декларация от Брюксел
16 юни 1946 г.


Ние, делегатите на долуизброените партии, а именно:
   - Либерална партия на Белгия
   - Либерална партия на Великобритания
   - Радикалсоциалистическа партия на Франция
   - Радикална партия на Дания
   - Партия на свободата на Холандия
   - Радикалдемократическа партия на Швейцария
   - Народна партия на Швеция
   - Либерална партия на Италия и
   - представителят на испанските либерали в изгнание
се събрахме в Брюксел на 16 юни 1946 г. за честването на стогодишнината от основаването на Белгийската либерална партия. В момент, когато опустошението, причинено от две жестоки световни войни, предизвика смут в умовете на хората и хаос в стопанския живот на страните, с настоящата декларация, която нарекохме Брюкселска декларация, ние изразяваме нашите убеждения и принципи.
1. Ние вярваме в духовната Свобода на Човека. Ние се противопоставяме на всяка форма на управление, което не може да гарантира на целия си народ свобода на съзнанието, свобода на печата, свобода на сдруженията и на свободното изразяване и публикуване на убежденията и мненията на хората.
2. Ние се противопоставяме на всяка реакционна или тоталитарна форма на управление. Ние вярваме в политическата свобода и в демокрацията. Една страна не може да се нарече демократична, ако не може да гарантира основните права на човешката личност - личната свобода; правото свободно да се критикува; управление, което да поема отговорност към своя народ; независимост на законодателната и изпълнителната власт; ако нейната политическа форма не е основана на принципа на съгласието, което трябва да е постигнато съзнателно, свободно и просветено.
3. Ние сме убедени, че потискането на икономическата независимост води до загубването на политическата свобода, и заявяваме нашето доверие в онази икономическа система, която подкрепя частната инициатива, предприемаческия дух и отговорността. Ние се противопоставяме на всички онези случаи, в които цялата национална икономика се предава в ръцете на държавата, заявяваме, че е възможно да се избегне икономическата анархия, и в същото време отстояваме основните форми на Независимостта. Като съзнаваме, че политическата свобода не може да бъде отделена от добруването и прогреса на обществото, ние желаем установяването по целия свят на управление, което ще има демократично стопанство и форма; което, от една страна, постепенно и като се съобразява със специфичните условия във всяка страна, ще свързва работниците с печалбата и администрацията на всички предприятия и което, от друга страна, ще защитава всекиго в случай на бедност, болест и безработица.
4. Ние сме уверени, че войната може да бъде забравена единствено чрез създаване на една световна организация, която да обединява всички нации - големи и малки, и те да се подчиняват на едни и същи закони и на системата от правни принципи, основани на справедливостта. Световният мир и всеобщото икономическо благоденствие изискват свободната размяна на стоки и услуги, свободното движение на хора и капитали, премахването на всички бариери за установяване на съвършени икономически отношения между държавите и в интерес на потребителите създаването на форма за контрол на картелите и монополите независимо дали са национални или интернационални.
5. В заключение: Ние заявяваме, че нашата цел е да развиваме доверие във възпитанието у хората и в добродетелите на характера, за да ги накараме да се почувстват свободни и отговорни и да ги подготвим да служат на страната си и на човечеството, и заявяваме, че като се има предвид нарастващата опасност от политически и икономически деспотизъм, свободният човек, носител на социално и интернационално съзнание, е надеждата на света.

 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.