Ценностите на "Новото време"
се основават на модерния либерализъм

1. Свобода: "Новото време" вярва, че политиката не може и не трябва да регулира всичко. Единствено развитието на гражданското общество е пътят към успешна България на свободните граждани. Свободата като универсален принцип за вземане на политически решения - само свободата гарантира, че едно решение ще издържи проверката на времето.

2. Законност и справедливост: Върховенството на закона е основен принцип. "Новото време" поставя човешкото достойнство и гражданските права и свободи над властта.

3. Равни шансове: Прозрачността в институциите, разбиването на корупционния модел и свободната пазарна конкуренция са единствената гаранция за постигането на равни шансове.

4. Отговорност: "Новото време" утвърждава индивидуалната свобода и отговорността към обществото като неразделни ценности и социална практика. Всяко поколение е отговорно да създава възможности за идващите след него и да опазва достиженията и добродетелите на предишните.

5. Многообразие: "Новото време" приема многообразието за задължително условие и като принцип за изграждането на модерно и свободно общество. Ние искаме пазар и конкуренция в икономиката, пазар и конкуренция на мнения, пазар и конкуренция на идеи в обществото.

6. Нови възможности: "Новото време" вярва, че напредъкът е възможен само чрез промяна и създаване на нови възможности. Те се постигат единствено с прагматични действия, за да може промяната да се превърне в напредък.

7. Толерантност: Ние вярваме в откривателския потенциал на толерантността. Всеки индивид, всяка общност, всяка социална институция е заредена с енергия да породи нещо ново, да развие нашето познание, да обогати опита ни, да облагороди разума ни, да ни доближи до истината.

8. Субсидиарност: "Новото време" се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и доразвитие на условия, осигуряващи автономност на регионите и местните общности.


С резолюция учредителите на партия "Новото време" приеха:ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (Декларация от Брюксел)

 

Още:
ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (ОКСФОРДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛИТЕ - 1967 г.)
ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (ОКСФОРДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛИТЕ - 1947 г.)