Novoto Vreme

Ценностите на "Новото време"
се основават на модерния либерализъм

1. Свобода: "Новото време" вярва, че политиката не може и не трябва да регулира всичко. Единствено развитието на гражданското общество е пътят към успешна България на свободните граждани. Свободата като универсален принцип за вземане на политически решения - само свободата гарантира, че едно решение ще издържи проверката на времето.

2. Законност и справедливост: Върховенството на закона е основен принцип. "Новото време" поставя човешкото достойнство и гражданските права и свободи над властта.

3. Равни шансове: Прозрачността в институциите, разбиването на корупционния модел и свободната пазарна конкуренция са единствената гаранция за постигането на равни шансове.

4. Отговорност: "Новото време" утвърждава индивидуалната свобода и отговорността към обществото като неразделни ценности и социална практика. Всяко поколение е отговорно да създава възможности за идващите след него и да опазва достиженията и добродетелите на предишните.

5. Многообразие: "Новото време" приема многообразието за задължително условие и като принцип за изграждането на модерно и свободно общество. Ние искаме пазар и конкуренция в икономиката, пазар и конкуренция на мнения, пазар и конкуренция на идеи в обществото.

6. Нови възможности: "Новото време" вярва, че напредъкът е възможен само чрез промяна и създаване на нови възможности. Те се постигат единствено с прагматични действия, за да може промяната да се превърне в напредък.

7. Толерантност: Ние вярваме в откривателския потенциал на толерантността. Всеки индивид, всяка общност, всяка социална институция е заредена с енергия да породи нещо ново, да развие нашето познание, да обогати опита ни, да облагороди разума ни, да ни доближи до истината.

8. Субсидиарност: "Новото време" се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и доразвитие на условия, осигуряващи автономност на регионите и местните общности.


С резолюция учредителите на партия "Новото време" приеха:ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (Декларация от Брюксел)

 

Още:
ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (ОКСФОРДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛИТЕ - 1967 г.)
ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ (ОКСФОРДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛИТЕ - 1947 г.)
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.