Предизборна програма "Новото поколение" на "Новото време" 2005

Изтегли
 1. Увод и приоритети

 2. Модернизиране на политическата система

 3. Модернизация на икономиката и изграждане на привлекателна бизнес среда

 4. Реформа на съдебната система - бързо и ефективно правораздаване

 5. МВР - реален гарант за сигурността на гражданите и тяхното имущество

 6. Развитие на модерно европейско образование и наука

 7. Здравеопазване, социална политика и пенсионно осигуряване

 8. Национална отбрана

 9. Външна политика

 10. Местно самоуправление

 11. Секторни политики: Енергетика

 12. Секторни политики: Развитие на модерно земеделие

 13. Развитие на транспорта

 14. Култура

 15. Развитие на спорта

 16. Грижа за българите в чужбина

 17. Грижа за нацията и етническата толерантност