Novoto Vreme

Предизборна програма "Новото поколение" на "Новото време" 2005

Изтегли
 1. Увод и приоритети

 2. Модернизиране на политическата система

 3. Модернизация на икономиката и изграждане на привлекателна бизнес среда

 4. Реформа на съдебната система - бързо и ефективно правораздаване

 5. МВР - реален гарант за сигурността на гражданите и тяхното имущество

 6. Развитие на модерно европейско образование и наука

 7. Здравеопазване, социална политика и пенсионно осигуряване

 8. Национална отбрана

 9. Външна политика

 10. Местно самоуправление

 11. Секторни политики: Енергетика

 12. Секторни политики: Развитие на модерно земеделие

 13. Развитие на транспорта

 14. Култура

 15. Развитие на спорта

 16. Грижа за българите в чужбина

 17. Грижа за нацията и етническата толерантност
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.