Novoto Vreme

Изпълнително бюро (Управителен съвет)

Чл. 35. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Изпълнителното бюро е ръководен орган, който се избира от Националния конгрес измежду членовете на Политическия съвет за срока на неговия мандат и се състои от 11 (единадесет) члена.

 

Правомощия на Изпълнителното бюро (Управителния съвет)

Чл. 36. Изпълнителното бюро (Управителният съвет):

1. осъществява оперативното ръководство на партията, въз основа на решенията националните ръководни органи;

2. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) избира от своя състав председател и трима заместник-председатели;

3. приема решения по текущи политически и организационни въпроси;

4. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;

5. приема правила за организацията и дейността на административния и експертен апарат на партията;

6. създава временни експертни групи и комисии, както и следните постоянни помощни органи:

а) Административна комисия;

б) Комисия по организационното развитие;

в) Комисия по политически анализи и проучвания;

г) Мандатна комисия;

д) Комисия за работа с партньорските организации.

7. утвърждава правилник за дейността на помощните органи по т. 6 и определя състава им;

8. утвърждава новоучредени общински организации;

9. изпълнява бюджета и приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

10. взема решение по чл. 11, ал. 4, чл. 20, ал. 7, чл. 22, ал. 6, чл. 24, ал. 3 и в други случаи, предвидени в този устав.


ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Председател

Росица Йовчева Кабзева-Дикина

 

 Заместник председатели


Мирослав Петров Севлиевски

 

Величко Стойчев Клингов 

 

д-р Недялко Иванов Калъчев


 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.