Novoto Vreme
Политически съвет
Чл. 31. (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Политическият съвет е ръководен орган, който се състои от 97 (деветдесет и седем) членове, избрани от Националния конгрес за срок от три години.
(2) (изм. и доп. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Председателят на Националния програмен съвет и председателите на Комисията по етика и Контролния съвет могат да участват в работата на Политическия съвет с право на глас.
(3) Политическият съвет се свиква на редовни заседания с решение на Изпълнителното бюро не по-рядко от веднъж на три месеца.
 (4) Политическият съвет може да се свика и с писмено искане на 1/3 (една трета) от неговите членове. В този случай, Изпълнителното бюро е длъжно в срок до 20 (двадесет) дни след получаване на искането да насрочи заседанието на Политическият съвет.
(5) Заседанията на Политическият съвет се ръководят от председателя или упълномощен от него заместник-председател
Кворум и решения
Чл. 32. (1) Заседанията на Политическият съвет са законни ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен когато в този устав е предвидено друго.
Правомощия на Политическия съвет
Чл. 34. Политическият съвет:
1. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) обсъжда и приема решения за политическата стратегия и тактика на "Новото време", съобразени с решенията на Националния конгрес и на Националния партиен съвет;
2. обсъжда и приема годишния отчет на Изпълнителното бюро;
3. по предложение на Изпълнителното бюро приема проекти за годишен бюджет и отчет за неговото изпълнение за предходната година;
4. определя критериите и прави предложения пред Националния конгрес по чл. 27, т. 9 и 10;
5. дава задължителни указания по прилагането на този устав в случаи на възникнали спорове или нееднакво прилагане;
6. определя критериите и реда за номиниране на кандидати за общински съветници и кметове, както и утвърждава кандидатите за столицата и градовете с районно деление;
7. (нова, приета на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) приема етични правила по предложение на Комисията по етика;
8. (предишна ал. 7 - Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) взема решения, когато това е предвидено другаде в този устав.
 

ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”

 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 14 май – 15 май 2011г.

Име
Презиме
Фамилия
Община
Област

1

Алеко

Константинов

Кюркчиев

София

София

2

Александър

Цоков

Желязков

Стара Загора

Стара Загора

3

Анелия

Димитрова

Иванова

Ловеч

Ловеч

4

Анелия

 

Петрова

Монтана

Монтана

5

Антон

Димитров

Анестиев

Димитровград

Хасково

6

Атанас

Валериев

 Георгиев

Младост

Варна

7

Бисер

Добрев

Балинов

Шумен

Шумен

8

Борис

Николов

Николов

Пловдив

Пловдив

9

Валентин

Славов

Великов

Варна

Варна

10

Валентин

Енев

Великов

Аксаково

Варна

11

Валери

Петров

Илиев

Аспарухово

Варна

12

Валя

Георгиева

Кръстева

Враца

Враца

13

Васил

Стоянов

Ненов

Батак

Пазарджик

14

Велин

Деянов

Попов

София

София

15

Величко

Стойчев

Клингов

София

София

16

Виктор

Димитров

Токушев

София

София

17

Галин

Светославов

Недев

Провадия

Варна

18

Георги

Иванов

Тепавичаров

София

София

19

Георги

Тотков

Ъков

Ямбол

Ямбол

20

Димитринка

Савова

Раковска-Стрелкова

Пирдоп

София област

21

Димитър

Любомиров

Иванов

Родопи

Пловдив

22

Димитър

Трифонов

Алексиев

София

София

23

Диян

Илиев

Петров

Омуртаг

Търговище

24

Донка

Димитрова

Ванчева

Чирпан

Стара Загора

25

Елеонора

Костадинова

Николова

Владиславово

Варна

26

Емил

Илиев

Кошлуков

София

София

27

Иван

Атанасов

Атанасов

Сопот

Пловдив

28

Иван

Иванов

Сивов

Поморие

Бургас

29

Илия

Ангелов

Донков

София

София

30

Илиян

Аврамов

Аврамов

Варна

Варна

31

Йордан

Богданов

Богданов

Стражица

Велико Търново

32

Йордан

Пройчев

Караиванов

Плевен

Плевен

33

Жулиен

 

Таушанов

Русе

Русе

34

Йордан
Юлиянов
Стефанов

Одесос

Варна

35

Камелия

Петкова

Тренева

Казанлък

Стара Загора

36

Камен

Славчев

Хаджиев

Сатовча

Благоевград

37

Красен

Кирилов

Кралев

Варна

Варна

38

Красимир

Михайлов

Савов

Варна

Варна

39

Кристиян

Владимиров

Енчев

Златоград

Смолян

40

Лилия

Симеонова

Михайлова

София

София

41

Минко

Нейков

Христов

Варна

Варна

42

Мирослав

Петров

Севлиевски

София

София

43

Момчил

Николов

Момчилов

Бургас

Бургас

44

Недялко

Иванов

Калъчев

София

София

45

Нели

Атанасова

Георгиева

Тунджа

Ямбол

46

Николай

Иванов

Брандийски

София

София

47

Николай

Лазаров

Лазаров

София

София

48

Петър

Иванов

Стоянов

Пловдив

Пловдив

49

Петя

Тодорова

Чолакова

Златица

София област

50

Радка

Маринова

Крумова

Велико Търново

Велико Търново

51

Радослав

Тодоров

Алексиев

Стара Загора

Стара Загора

52

Росен

Кирилов

Арнаудов

Сандански

Благоевград

53

Росен

Христов

Русинов

Върбица

Шумен

54

Росица

Йовчева

Кабзева - Дикина

София

София

55

Росица

Милкова

Лисичкова

София

София

56

Ружди

 

Мехмедов

Пещера

Пазарджик

57

Румен

Василев

Кривицки

Пловдив

Пловдив

58

Сашо

Атанасов

Николов

Попово

Търговище

59

Светломира

Петрова

Димитрова

Варна

Варна

60

Северин

Велинов

Манолов

Доспат

Смолян

61

Серж

Армен

Манашян

София

София

62

Станимир

Димитров

Киряков

Приморски

Варна

63

Стефан

Иванов

Ненчовски

Силистра

Силистра

64

Стефка

Иванова

Соколова

София

София

65

Теменужка

Николова

Благоева

Дупница

Кюстендил

66

Тони

Димитрова

Пазламова

Пловдив

Пловдив

67

Христо

Дянков

Михов

Ямбол

Ямбол

68

Христо

Крумов

Салмов

Благоевград

Благоевград

69

Христо

Видолов

Христов

Варна

Варна

70

Юлияна

Дончева

Недкова

София

София

71

Янко

Георгиев

Киров

Разград

Разград

72

Янко

Цанков

Георгиев

Варна

Варна

73

Кирил

 

Лилов

Пещера

 

74

Валентин

Йорданов

Ангелов

Чирпан

 Стара Загора

75

Георги

Страхилов

Джамбазки

Благоевград

 

76

Илиян

Георгиев

 Хаджийски

Кюстгендил

 

77

 Красимир

 Георгиев

 Недков

 Велико Търново

 

78

 Ани

Цонева 

 Гуджукова

Бургас

 

79

 Стоян

Петков

Тодоров

Сопот

 Пловдив

80

 Илко

Стоянов

 Костадинов

Варна

 

81

 Милена

Маринова

Иванова

Варна

 

82

 Васко

Ангелов

Костадинов

Пловдив

 

83

 Ивайло

Сергеев

Тончев

Казанлък

 Стара Загора

84

 Кирилка

Тончева

Андреева

Стара Загора

 

85

Лазар

Любенов

Лазаров

Търговище

 

86

 Петър

Борисов

Христов

Стара Загора

 

87

Леонид

 Йосифов

Хаздай

Дупница

 Кюстендил

88

Райне

Любомиров

Христов

Котел

 Сливен

89

Стилиян

 Недков

Недев

София

 

90

Асен

Георгиев

Василев

Варна

 

91

Екатерина

Василева

Ячева

Пловдив

 

92

Йорданка

Илинова

Орешкова

Варна

 

93

Красимир

Божидаров

Кръстев

Варна

 

94

Радост

 

Богданова

София

 

95

Николай

 

Луленски

Благоевград

 

96

Станислав

Георгиев

Недков

В. Търново

 

97

Веселин

Тодоров

Терзиев

Бургас

 
 
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.