ПАРТИЯ "НОВОТО ВРЕМЕ" - СТРУКТУРА:

Политически съвет

Изпълнително бюро

Контролен съвет

Комисия по етика

Финансов комитет