Novoto Vreme

РЕГИСТРАЦИЯ

Вие искате да станете член на партия "Новото време"?
След юридическата регистрация на партията и приемането на устава и на процедурата за членство ще можете да направите това от тази страница. Дотогава можете да се обърнете за повече информация към офиса на “Новото време“тук ››


Регистрация за симпатизанти:

Вие искате да промените България.
Вие искате да Бъде БГ.
Вие вярвате в идеята за Успешна България.
Вие искате да се включите в инициативите на “Новото време“.
Чрез този регистрационен формуляр може да станете симпатизант нововремец:

Отбелязаните с (*) полета са задължителни:  
*Име:
Презиме:
*Фамилия:
*Рожденна дата:
*Място на раждане:
*Адрес по местоживеене:
*Телефони за връзка:
*E-mail адрес:
*Образование:
*Специалност:
Професия:
Длъжност:
„Новото време” провежда инициативи и предлага законодателни реформи в различни области. За да се включите в тях съобразно вашите интереси и професионална компетентност моля отбележете:

Области, в които смятате че можете да работите:

1. Труд и социална политика
 
 • моля, посочете предпочитаната област
 • 2. Микроикономика
  3. Макроикономика
  4. Законодателство
  5. Регионално развитие и благоустройство
   
 • моля, посочете предпочитаната област
 • 6. Отбрана
  7. Външна политика
  8. Вътрешна политика
  9. Финансии
  10. Правна система
  11. Земеделие
  12. Води
  13. Горски фондове
  14. Образование и наука
  15. Транспорт
  16. Енергетика
  17. Съобщения
  18. Здравеопазване
  19. Здравна каса
  20. Култура
  21. Околна среда и екология
  22. Евроинтеграция
  23. Религия и вероизповедания
  24. Спорт
  25. Избори
 • PR-кампании
 • Финансиране
 • Набиране на членове и симпатизанти
 • Предизборен щаб
 • 26. Закрила на детето
  27. Туризъм
  28. НПО
  29.  Други
       
    Дата:
   
  Желаете ли да получавате седмичния бюлетин на Новото време?
     - Да
     
   
   
     
  Отбелязаните с (*) полета са задължителни:  
   
  Back | Top | Print
  Бюлетин

  Електронен вестник
  С БОДЛИ!

  Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

  Регистрация
  Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

  Изтегли
  Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

  Вестник Средногорски багри

   http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

  http://modernavratza.com

  Studio ITTI
Web Based Solutions
  © Новото Време. Всички права запазени.