Връзка с нас:

Офис на Партия  Новото време 
 
 

гр. София

 

ул. Аксаков 7а, ет. 4

Тел: (+359 899) 997618

e-mail: ppnovotovreme@abv.bg