Novoto Vreme
Поздравление на г-н Гиньо Ганев

Организаторите са направили така, че този, който иска да поздравява учредителното събрание, трябва да извърви един дълъг път. По този път се губят съсредоточените мисли. Аз обаче ще се спра много кратко на няколко обикновени идеи тъкмо за да не постигна тази цел. Политическата система на демокрацията в днешно време има свои носители и това са политическите партии. Казвам това, за да не бъда разбран криво след минута-две. И понеже парламентарната държава като България лежи именно върху политическите партии, ние не само по конституция, а по дълбоко вътрешно убеждение, се радваме, когато се създават нови партии. И си мисля, че това е една изстрадана констатация на целия български народ, защото в не много отдалеченото време ние преживяхме лични режими от династичен и еднопартиен тип. И на това трябва да се сложи, смятам, че окончателно трябва да се сложи край. Политическият плурализъм е очевидно една от най- големите ценности на демократичната държава, затова и ние сме го осветили в българската конституция. Тревогата е друга - че под купола на принципа на политическия плурализъм се създават, раждат се и се израждат десетки и десетки фамилни и котерийни съчетания. Ембрионални състояния, недоказали себе си, се регистрират като политическа партия и множат политическото пространство, както се казва, с неясни и нездрави политически субекти. Това не може да бъде подкрепено, това не е употреба, а това е злоупотреба с политическия плурализъм. Не може местните избори преди месеци да започнаха с 282 регистрирани партии и след месец те да завършат с триста и толкова, пак регистрирани партии. И си мисля, че аз съм дошъл тук при вас с дълбокото убеждение, че партията "Новото време" идва да опровергае тази абсурдна констатация за българския политически живот. Ние нямаме право под купола, както казваме, на плурализма да създаваме едно шапито на един цирк на българския политически панаир. И това предупреждение се отнася до всички нас регистрирани или не съвсем кандидати, близки или отдалечени да стават партии и да участват в политическия живот. Аз смятам, че вашият конгрес е дошъл да каже едно голямо Да на партиите и едно още по-голямо Не на партизанския живот. Мисля си още, че когато говорим за партии и за плурализъм, трябва да имаме нещо предвид. Не съм чел от вашия устав, но съм сигурен, познавам много измежду вас, че вие ще вървите посоката, за която аз ще кажа само две думи. Първо, една истинска партия да допринася за социалния и политическия стабилитет и за реда в държавата. После, тя в никакъв случай да не дезинтегрира обществото. Принципът на единството на нация и държава, на интеграцията между тях, ако звучи по-модерно, е начало за всяка политическа партия. Убеден съм, че и “Новото време” непременно ще ратува за това. И вие, както и другите партии, включвате интереса на гражданите. Целият въпрос е, интересите на гражданите, които са ваши съмишленици и приятели, да не носят вреда на колективния интерес на обществото. Всяка партия, теория отдавна известна, смята, че ако спечели властта, ще управлява България утре по-добре, отколкото другата. Аз не искам да ви предлагам нищо, но говоря със себе си за себе си. Добрите партии, мисля, само заедно могат да управляват добре България. Пак ви казвам, че накрая не искам да поучвам никого, но съм убеден, една умерена политика, която се съобразява с интересите на различни слоеве и групи на населението, само тя може да бъде реалната политика днес на България. Господства ли все още ненавист 14 години? Ами, разбира се. Как да направи "Новото време" така, че да допринесе крясъците на омразата на гларусите да се окажат по-слаби от трелите на една чучулига на разума. Целият въпрос е чучулигите да станат повече и искам да вярвам, че вие имате претенцията за такава чучулига. И си мисля още, че несръчни, но по-страшно – недобросъвестни, технолози и пиячи, години наред клатят бъчвата с виното на българската демокрация. И я клатят така, че повече го разплискват и развалят, отколкото го подобряват. Най-после е време да дойдат тези, които разбират да правят вино и демокрация, знаят как да го съхраняват и да повишават неговата стойност не за да го продават, а за да задоволяват вътрешния пазар на българските граждани най – напред. Най-после нека да спрем да гледаме на българските граждани като на членове на една или друга партия, а на членовете на партиите да гледаме преди всичко като на български граждани. Ще завърша със себе си – на нас не ни трябват фанатици на партиите, трябват ни фанатици на съгласието между тях. И нямаме право да забравяме, трябва да помним винаги – партии много, и нека да ги има, политически плурализъм, но нито в един миг да не забравяме, че България е една и че тя не принадлежи на партиите толкова и само, колкото еднакво на всички нейни граждани. На добър час!

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.