Novoto Vreme
Няма да има шокови цени по гражданската отговорност
Ралица Агайн

За поредна есен се появиха множество въпроси, свързани с цената и покритието на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Започнаха спекулации за цената, появиха се слухове сред „запознати” брокери и агенти, кой застраховател ще прекратява полици и кои застраховки ще са валидни.

Мит 1Ако на полицата е изписано „Валидна за територията на България” след 01.01.2007 г. клиентът трябва да поиска разширяване на застраховката за територията на ЕС

От 1 януари 2007 г. всяка валидна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите автоматично ще покрива територията на целия Европейски съюз. Това е така, независимо дали на полицата пише, че е валидна само за България.

Все още има неяснота по отношение на документа, с който ще може да се излезе от страната. До края на годината трябва да бъде подписано многостранно гаранционно споразумение със страните членки на Съвета на бюрата "Зелена карта". То трябва да бъде потвърдено и с решение на Европейската комисия, с което ще отпадне наличието на специален граничен контрол по застраховка "Гражданска отговорност". Това означава, че ще може да пътуваме само с регистрационния си номер, който показва, че сме от България и ще се приема като доказателство за валидна застраховка .  

Мит 2 – Цената ще скочи двойно и тройно

По данни в Комисията за финансов надзор, немалко застрахователи вече предлагат застраховката с валидност след 1 януари и средната цена на полиците е около 100 лв.

Съществен фактор при определянето на цената на застраховката става това дали автомобилът ще бъде управляван извън територията на Република България и при каква честота и продължителност, което обстоятелство трябва да бъде декларирано от собственика или водача на моторното превозно средство и помага при определяне на конкретната цена на полицата.

Мит 3 – За купените днес застраховки по „старите цени” ще се доплаща

Не са коректни налаганите напоследък понятия „стари цени” и „нови цени” на застраховката. Цените на полиците, които се продават в момента, вече включват разширения териториален обхват, като отчитат в себе си декларираните обстоятелства относно територия на използване на автомобила. Застраховка, валидна от 17 ноември тази година, ще има действие до 17 ноември следващата година и ще покрива и територията на другите-държави членки от 1 януари.

За полиците, които са сключвани преди да има яснота за датата на присъединяване на България към ЕС, е възможно застрахователят да се обърне към своите клиенти с искане за доплащане, тъй като Кодексът за застраховане дава възможност на застрахователя да поиска доплащане по даден вид застраховка в случай на съществено изменение на риска. Ако потребителят не приеме предложението за доплащане, полицата му ще бъде прекратена като му се върне премията за неизтеклата част от договора. Спорове относно прекратяването на тези полици могат да бъдат разрешавани само от съда.

Мит 4 – Застрахователите чакат прелицензрането си, за да продават застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите

Прелицензирането на застрахователите, които предлагат по застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите, не засяга потребителите на техните услуги. Ако определен застрахователен не получи нов лиценз по този застраховка, той ще загуби правото си да продава нови полици, но ще продължи да изплаща обезщетения по вече сключените застраховки.

Мит 5 – Застрахователите чакат подписването на Многостранно гаранционно споразумение, за да започнат продажбите на застраховки за идната година

Многостранното гаранционно споразумение урежда основно проблема за граничния контрол по застраховката. След отпадането на  граничния контрол няма да е необходим документ, с който пътуващите в ЕС български автомобили да доказват, че имат сключена застраховка. Ако споразумението влезе в сила по-късно от 1 януари, до отпадането на граничния контрол ще е необходим допълнителен документ за наличието на застраховка при напускане на страната. Този документ традиционно е сертификат “Зелена карта”, който ще има валидност само на територията на ЕС,  не е отделна застраховка и ще се издава от застрахователя по „Гражданска отговоност” срещу такса. В случай обаче, че се пътува през Сърбия за други държави-членки на ЕС, ще е необходима допълнителна застраховка “Зелена карта”, тъй като Сърбия не е член на ЕС.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.