Novoto Vreme
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Законът са семейните помощи за деца предвижда различни форми на подпомагане, с които ще ви запознаем накратко -      еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане на дете, месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, целеви помощи за ученици:
1. Право на семейни помощи за деца имат:
       Бременните жени;
       Семействата на български граждани – за децата, които отглеждат в страната, както и семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
       Семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
       Бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 2. Текущите размери на семейните помощи за деца са:
       Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
       Еднократната помощ при раждане на дете е в размер на 200 лв. за първо, второ и трето дете. За четвърто и всяко следващо помощта е в размер на 100 лв. при раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размер като за трето дете.
       Месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст е в размер на 18лв.
       Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.
       Целевата помощ за ученици е в размер на 80 лв. за 2005 г.
 3. Семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания имат право на някои допълнителни помощи:
       Допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. Изплаща се ако трайното увреждане е установено до 2-годишна възраст на детето.
       Месечната помощ за дете до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст се изплаща в двоен размер – 36 лв.
       Месечната помощ за отглеждане на дете се изплаща до навършване на 2-годишна възраст.
 4. При прилагане на доходен тест се отпускат следните видове помощи:
       Еднократна помощ при бременност;
       Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
       Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
       Целеви помощи за ученици.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.