Novoto Vreme
За пенсиите

Имате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, след като навършите 58,5 години. Молбата заедно с документите трябва да подадете до териториалното поделение на НОИ по постоянния ви адрес в 6 месечен срок, за да ви бъде отпусната пенсия от навършване на 58,5 години. Ако пропуснете срока, пенсията ще ви бъде отпусната от датата на подаване на документите.

През 2006г и следващите я, броят на точките и размерът на възрастта за мъжете се запазват – 63 години и 100 точки. За жените обаче правото на пенсия за стаж и възраст се придобиват както следва:

От 01.01.2006 – при възраст 58.5 г. и сбор от осигурителен стаж и възраст – 92 точки.

От 01.01.2007 – при възраст 59 г. и 93 точки

От 01.01 2008 – при възраст 59.5 г. и 94 точки

От 01.01.2009 – при възраст 60 г. и 94 точки

Пенсиите се опускат от датата на придобиване на правото, а пенсиите за осигурителен стаж и възраст – от прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено до 6 месеца от придобиване на правото, съответно  от прекратяването на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичането на 6 – месечния срок, пенсиите се отпускат от датата на подаването.

Пенсиите се отпускат въз основава на писмено заявление по образец, заедно с нужните документи, подадено до поделението на НОИ по постоянния адрес на заявителя.

( за справка чл. 68, 94 от кодекса за социално осигуряване и чл. 15, 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж )
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.