Novoto Vreme
НАЙ - ВАЖНОТО ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ

Законът за администрацията установява общ модел за организация на административните структури в системата на изпълнителната власт.

Наред с това е въведено изискването всички административни структури и актове на органите на изпълнителната власт да бъдат  включени в публичен регистър, с цел разширяване на прозрачността и подобряване на ефективността в работата на публичната администрация.

На вписване в регистъра подлежат:

· ръководните им органи и техните правомощия;

· структурата и функциите на всяка администрация;

· общата численост на служителите в администрацията ;

· брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена

· административно-териториалната принадлежност на общините и населените места;

· данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, Интернет страница);

· информация за регулаторните режими - пълните текстове на съответните нормативни актове, описание на процедури, образци на документи, такси и др;

· обявления за конкурси за държавни служители.

Интернет адресът за достъп до публичния регистър е:

http://www.government.bg/ras/
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.