09/08/2011
ПП "Новото време" е регистрирана за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.
С Решение № 107-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК ПП "Новото време" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октоври 2011 г. Днес е излезнал и протокола от ГД ГРАО, с които се удостоверява, че партията отговаря на изискванията на чл. 89, ал.3, т.11 и е представила повече от 7 000 валидни подписа на избиратели. Успех и ползотворна работа на всички кандидати.