18/05/2011
Състав на Изпълнително бюро на ПП "Новото време"

След тайно гласуване ІV Национален конгрес на Новото време избра 11 човека от предложените в зала 16 членове на Политическия съвет за членове на  Изпълнително бюро.

 1. Александър Желязков
 2. Величко Клингов
 3. Емил Кошлуков
 4. Красен Кралев
 5. Мирослав Севлиевски
 6. Недялко Калъчев
 7. Росица Йовчева Кабзева-Дикина
 8. Росица Лисичкова
 9. Румен Кривицки
 10. Христо Христов
 11. Юлияна Дончева Недкова

На провелото се първо заседание  на Изпълнително бюро на 14 май бе избрано и ръководството на партията. За Председател с 8 гласа „ЗА” и 2-ма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” бюрото избра Росица Йовчева Кабзева – Дикина. Приемствеността в ръководството се запазва с избора на тримата зам. председатели Красен Кралев, Мирослав Севлиевски и Юлияна Дончева Недкова.