17/05/2011
Резолюция на ІV Национален Конгрес на ПП Новото време
Раздел 1

РЕЗОЛЮЦИЯ

 за участие на ПП Новото време в

местните избори – 2011 година

       Предстоящите местни избори поставят политическите партии пред избора дали да продължават да водят местни кампании чрез хляб и зрелища, или да поемат предизвикателството да се обединят от общи принципи при формирането на политика на местно ниво.

"Новото време" се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и развитие на условия, които осигуряват автономност на регионите и местните общности.
     Наш приоритет е освобождаването на обмена на данни и знание от контрола на сенчестата държавна администрация; широкото въвеждане и поддържане на съвременните комуникационни технологии в администрацията на централната власт, в органите на местно самоуправление, в социалния сектор, в производството и услугите.

Приоритет на “Новото време” е да бъдат установени трайни механизми за участие на гражданите в определяне на политическия дневен ред. Всяко действие на държавата, общините и техните институции трябва да зачита принципите на демократичната отчетност. Гражданите заслужават по-широк достъп до информация, по-ефективен парламентарен контрол, по-активно участие в публичния живот и управлението. Всеки гражданин трябва да е информиран как се изразходват данъците, които плаща, как се управляват държавната и общинската собственост.

Ние от „Новото време” вярваме, че “обществената служба е обществено доверие”. Най-важната предпоставка за успешното управление на една община  е доверието на всеки един неин гражданин в моралните качества и професионализма на кмета и общинските съветници. Това са органите, които стоят най-близо до хората, от които зависят как ще бъдат решени техните ежедневни проблеми. Нито кметът, нито общинският съвет могат да си позволят обществото да поставя под съмнение тяхната обективност и безпристрастност. Техните действия не могат да дават повод за обвинения в неправомерно използване на служебно положение, за фаворизиране на определени лица или лично облагодетелстване и корупция.

         Ето защо е необходимо в органите на местната власт да влязат професионално подготвени, компетентни и морални личности. Новото време  може да предложи необходимите кандидати. Ние разчитаме на свободния човек, а не на партийно зависимия, който ни управлява с чужди интереси и идеи.

Основният въпрос, който трябва да реши конгреса е:

да определи политическата стратегия на Новото време за участие в местните избори.

         Възможностите са две: самостоятелно явяване и в коалиция.

         Конгресът на Новото време предлага партията да се яви самостоятелно в общините, където това е възможно и в коалиция, където това се налага от местните условия. Коалициите за явяване на местните избори трябва да се изградят на идейно-политическа и принципна основа.

Конгресът препоръчва коалициите да се изграждат с десни и дясно-центристки партии и граждански движения. Считаме, че подкрепата за десни кандидати е ясен знак за желанието ни за сформиране на силна реформаторска десница, което е кауза на „Новото време” през последните седем години. Вярваме, че процесът на консолидация на дясното пространство ще се развие и задълбочи с крайна цел парламентарните избори през 2013г.

 

 Участието в местните избори трябва да се използва за популяризиране и утвърждаване на идеите и принципите на Новото време, за укрепване и разширяване на позициите на партията на местно ниво.