02/04/2013
Новото време се регистрира за участие в изборите на 12 май 2013 г.
Политическа партия Новото време е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с Решение № 2270/ 27.03.2013 г.на ЦИК.