26/03/2012
ВКС се произнесе окончателно: Михнева е оклеветила Севлиевски

Без право на обжалване Върховният касационен съд се произнесе: Маргарита Стефанова/Михнева е оклеветила бившия депутат от Новото време и министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. 3000 лева е обезщетението, което тв водещата трябва да плати за клеветническите твърдения, които е разпространявала в поредица от предавания по Канал 3.

Освен това Михнева и според върховните съдии не различава реални факти от личните й твърдения за някого.

През юли месец 2011 година Севлиевски осъди тв водещата на две инстанции за това, че е тиражирала за него тенденциозно невярна и клеветническа информация.

Делата се водят от 2007 година. Настоящото решение на ВКС е последно и повече обжалвания няма да има.

Последното обжалване от страна на Михнева беше във връзка със санкцията, която трябше да плати затова, че е прекрачила "границите на допустимата журналистическа критика".

Когато журналист изнася засягащи честта на друго лице факти, той трябва да провери тяхната достоверност - се казва в решението на ВКС. - Неблагоприятните за другиго факти трябва да бъдат проверени от журналиста, преди да ги разпространи.

Разпоредбата на чл.10 т.1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи прокламира свободата на изразяването на мнения, включително разпространяването на информация и идеи без намеса на държавните власти. Нормата не дава право обаче да се разпространяват неверни факти, нито да се засяга достойнството на други лица, а осигурява свободната оценка на фактите и възможността тя да се отстоява. Рамките, до които се простира тази свобода, се определят от възможността да бъдат засегнати неоправдано честта и достойнството на гражданите. - пишат още съдиите.

Допустимата журналистическа критика по отношение на публичните личности и в частност на политиците, е с по-широки граници. Колкото по-известна е една личност, включително политик, толкова повече намеса в частноправната си сфера се налага да понася. Обществеността има право да бъде информирана за действията и постъпките на този, комуто се е доверила да представлява интересите й. Поради това политиците, още повече лидерите от тях, следва да понасят засиления журналистическия интерес и да търпят повече укори, включително с надхвърлящи добрия тон изразни средства.

Но и журналистите не могат да използват правото за свободно разпространение на информация, за да нанасят обиди или да клеветят. Те следва да ограничат критиките до границите, визирани в чл.39 ал.2 от Конституцията на Република България, а когато ги прекрачат, да отговарят за причинените вреди.

Всички изявления на Михнева в двете предавания, "посветени" на Мирослав Севлиевски, са неверни и тенденциозно клеветнически. Съдът не приема и оправданието на Михнева, че тя е била само водеща, "фактите" са ги изнасяли нейните гости, а тя само се включвала с реплики. Тя сама е оттеглила искането си съдиите да не вземат предвид CD-тата със записи на предаванията, които нагледно доказват, че "репликите" й са клеветнически и тя не оспорва съдържанието им.

Михнева не е представила нито в предаванията си, нито пред съда "списък с хотели на Слънчев бряг, които щели да се приватизират", за какъвто през цялото време твърди, че имало някъде. Поради това всичките й "реплики" по този повод са обявени за неистински.

Нито един от останалите "факти", изнесени от Михнева също няма потвърждение - независимо дали с документи или поне от един или двама независими източници.

С оглед на всичко това съдът е установил виновно и противоправно поведение от страна на Маргарита Стефанова/Михнева, която е разпространявала невярна и позоряща информация за ищеца.

****

5 ГОДИНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

Припомняме, че Севлиевски даде на съд Михнева в началото на 2007 година, за обиди и клевети в поредица от телевизионни предавания, започнала още през 2005 година.

1.     Севлиевски заведе дело срещу Михнева през юли 2007 година. Искът е подаден в Софийски градски съд и е за нанесени морални щети чрез разпространение на лъжливи и клеветнически твърдения в телевизионното предаване „Неудобните”. От искът, внесен в съда, става ясно, че в няколко последователни предавания Стефанова е злепоставяла името и честта на Севлиевски с директни квалификации, обиди, лъжливи внушения и с напълно недоказани факти. Към иска са приложени записи и стенограми от предаванията, директно насочени към оклеветяването на Севлиевски. Според него това е целенасочено и многократно злонамерено поведение от страна на журналистката.

2.     В началото на юли 2008 година Софийският районен съд, с решение по дело №27409/2007 определи на 30 юни 2008 година за виновна Маргарита Стефанова (с предишна фамилия Михнева) по двете претенции за клевета, заведени от Мирослав Севлиевски.

Според заключението на магистратите, в поредица от предавания „Неудобните” по Канал 3 – през октомври 2006-а и май 2007 година, Стефанова системно и последователно е злепоставяла с изказванията си името и честта на Севлиевски, като е внушавала на общественото мнение клеветнически и обидни твърдедения.

В изявите си по телевизия Канал 3 водещата е „разгласила неверни позорни обстоятелства и е приписвала престъпления, които засягат доброто име и достойнство на ищеца като публична личност, политик и член на Новото време”.

Твърденията на Стефанова са били с цел да внуши на общественото мнение и да вмени на Севлиевски престъпно поведение, с което е уронила неговия престиж и му е нанесла неимуществени вреди. За нито едно от твърденията си тя не е представила никакви доказателства – нито в предаванията си, нито пред съда.

Съдиите отхвърлиха възраженията на Стефанова/Михнева, че не тя, а гости в предаванията й са правили лъжливите твърдения, които водещата представя пред обществото като факти. Със записи на двете предавания, в които са нейните конкретни изявления срещу Севлиевски, магистратите доказаха, че водещата лично е представила оклеветяващи, лъжливите и опозоряващи твърдения.

Затова съдът е постановил, че Стефанова (с бивша фамилия Михнева) е нанесла неимуществени вреди на Мирослав Севлиевски и я осъжда да заплати обезщетение по 2000 лева за всеки от двата иска, заедно с лихвите и разноските по делото.

3.     С решение от 13 януари 2011 година по гражданско дело 3742/2008 и Софийският градски съд постанови, че твърденията в двете предавания не почиват на никакви факти и са клеветнически.

В мотивите на Софийски градски съд е записано:

„Твърденията на Михнева не могат да бъдат приети като критика или разследваща журналистика, която следва да бъде защитена. Това са нейни твърдения, които както се установи в делото, са неверни и клеветнически".

Софийският градски съд реши още: Оставя в сила решението на Районния съд от 30 юни 2008 година, което също определи като лъжлива и клеветническа телевизионната кампанията на Стефанова/Михнева срещу Севлиевски.

4.     На 20 май 2011 година Четвърто гражданско отделение на ВКС заседава по жалбата, заведена от Михнева срещу присъдата, произнесена от районния съд и потвърдена вече от градския. С решение №119 на съда е потвърдена и сумата, която Михнева трябва да плати, без повече право на обжалване.

ВКС остави без разглеждане касационната жалба на Михнева срещу решението на Софийския градски съд, който също постанови, че тв водещата е виновна в оклеветяване и трябва да плати обезщетение на ищеца.

Освен това тя не оспорваше вината си и решението на съда, че „с предаванията си съзнателно е злепоставила името и честта на Севлиевски, като е внушавала на общественото мнение лъжливи твърдения". Оспори единствено сумата, която след произнасянето на ВКС повече не може да бъде обжалвана.

5.     На 23 март 2012 година Върховният касационен съд се произнесе окончателно с решение, което не подлежи на обжалване Маргарита Стефанова (с предишна фамилия Михнева) е оклеветила бившия депутат от Новото време и министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. 3000 лева е обезщетението, което тв водещата трябва да плати за клеветническите твърдения, които е разпространавяла в поредица от предавания по Канал 3.