05/12/2011
Отчет на ПП "Новото Време" във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове през 2011 г.

Отчет на ПП "Новото Време" за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове през 2011 г. ВИЖ