Novoto Vreme
18/05/2011
Състав на Политическият съвет на ПП Новото време - приет на ІV Национален конгрес на партията на 14 -15 май

Политически съвет

 

Чл. 31. (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Политическият съвет е ръководен орган, който се състои от 97 (деветдесет и седем) членове, избрани от Националния конгрес за срок от три години.

 

(2) (изм. и доп. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Председателят на Националния програмен съвет и председателите на Комисията по етика и Контролния съвет могат да участват в работата на Политическия съвет с право на глас.

 

(3) Политическият съвет се свиква на редовни заседания с решение на Изпълнителното бюро не по-рядко от веднъж на три месеца.

 

 (4) Политическият съвет може да се свика и с писмено искане на 1/3 (една трета) от неговите членове. В този случай, Изпълнителното бюро е длъжно в срок до 20 (двадесет) дни след получаване на искането да насрочи заседанието на Политическият съвет.

 

(5) Заседанията на Политическият съвет се ръководят от председателя или упълномощен от него заместник-председател

Кворум и решения

 

Чл. 32. (1) Заседанията на Политическият съвет са законни ако присъстват повече от половината от неговите членове.

 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен когато в този устав е предвидено друго.

ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”

 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 14 май – 15 май 2011г.

1          Алеко             Кюркчиев      София

2          Александър    Желязков       Стара Загора 

3          Анелия           Иванова         Ловеч

4          Анелия           Петрова          Монтана       

5          Ани                Гуджукова     Бургас

6          Антон             Анестиев       Димитровград          

7          Асен               Василев          Варна 

8          Атанас            Георгиев       Варна

9          Бисер              Балинов         Шумен           

10        Борис             Николов         Пловдив        

11        Валентин       Великов         Варна 

12        Валентин       Великов         Варна

13        Валентин       Ангелов         Чирпан          

14        Валери           Илиев             Варна

15        Валя                Кръстева        Враца 

16        Васил             Ненов             Батак  

17        Васко              Костадинов   Пловдив        

18        Велин             Попов             София

19        Величко         Клингов         София

20        Веселин         Терзиев          Бургас

21        Виктор           Токушев         София

22        Галин             Недев             Провадия      

23        Георги            Тепавичаров  София

24        Георги            Ъков               Ямбол

25        Георги            Джамбазки     Благоевград  

26        Димитринка  Раковска-Стрелкова Пирдоп         

27        Димитър        Иванов           Родопи          

28        Димитър        Алексиев        София

29        Диян               Петров           Омуртаг        

30        Донка             Ванчева          Чирпан          

31        Екатерина      Ячева             Пловдив        

32        Елеонора        Николова       Варна

33        Емил               Кошлуков       София

34        Жулиен          Таушанов       Русе   

35        Ивайло           Тончев           Казанлък       

36        Иван               Атанасов        Сопот

37        Иван               Сивов             Бургас

38        Илия               Донков           София

39        Илиян             Аврамов         Варна 

40        Илиян             Хаджийски    Кюстгендил  

41        Илко               Костадинов   Варна 

42        Йордан           Богданов        Стражица     

43        Йордан           Караиванов   Плевен          

44        Йордан           Стефанов       Варна

45        Йорданка       Орешкова       Варна 

46        Камелия         Тренева          Казанлък       

47        Камен             Хаджиев        Сатовча         

48        Кирил             Димов             Пещера          

49        Кирилка         Андреева       Стара Загора 

50        Красен           Кралев           Варна 

51        Красимир      Савов             Варна

52        Красимир      Недков           Велико Търново       

53        Красимир      Кръстев          Варна 

54        Кристиян       Енчев             Златоград      

55        Лазар           Лазаров          Търговище    

56        Леонид        Хаздай            Дупница       

57        Лилия          Михайлова      София

58        Милена          Иванова         Варна 

59        Минко            Христов         Варна

60        Мирослав      Севлиевски   София              

61        Момчил         Момчилов     Бургас

62        Недялко          Калъчев         София

63        Нели               Георгиева      Тунджа          

64        Николай         Брандийски   София

65        Николай         Лазаров          София

66        Николай         Луленски       Благоевград  

67        Петър             Стоянов         Пловдив

68        Петър             Христов         Стара Загора 

69        Петя                Чолакова        Златица         

70        Радка              Крумова         Велико Търново       

71        Радослав        Алексиев        Стара Загора 

72        Радост            Богданова      София

73        Райне             Христов         Котел 

74        Росен              Арнаудов       Сандански    

75        Росен              Русинов         Върбица        

76        Росица           Кабзева - Дикина     София

77        Росица           Лисичкова     София

78        Ружди            Мехмедов      Пещера          

79        Румен             Кривицки      Пловдив        

80        Сашо              Николов         Попово          

81        Светломира   Димитрова    Варна

82        Северин         Манолов        Доспат          

83        Серж              Манашян        София

84        Станимир      Киряков         Варна

85        Станислав     Недков           Велико Търново       

86        Стефан           Ненчовски     Силистра      

87        Стефка            Соколова       София

88        Стилиян         Недев              София

89        Стоян             Тодоров         Сопот

90        Теменужка     Благоева         Дупница       

91        Тони               Пазламова      Пловдив        

92        Христо           Дянков           Ямбол

93        Христо           Салмов           Благоевград

94        Христо           Христов         Варна

95        Юлияна          Недкова          София

96        Янко               Киров             Разград

97        Янко               Георгиев        Варна

 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.