Novoto Vreme
17/05/2011
Резолюция на ІV Национален Конгрес на ПП Новото време
Раздел 1

РЕЗОЛЮЦИЯ

 за участие на ПП Новото време в

местните избори – 2011 година

       Предстоящите местни избори поставят политическите партии пред избора дали да продължават да водят местни кампании чрез хляб и зрелища, или да поемат предизвикателството да се обединят от общи принципи при формирането на политика на местно ниво.

"Новото време" се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и развитие на условия, които осигуряват автономност на регионите и местните общности.
     Наш приоритет е освобождаването на обмена на данни и знание от контрола на сенчестата държавна администрация; широкото въвеждане и поддържане на съвременните комуникационни технологии в администрацията на централната власт, в органите на местно самоуправление, в социалния сектор, в производството и услугите.

Приоритет на “Новото време” е да бъдат установени трайни механизми за участие на гражданите в определяне на политическия дневен ред. Всяко действие на държавата, общините и техните институции трябва да зачита принципите на демократичната отчетност. Гражданите заслужават по-широк достъп до информация, по-ефективен парламентарен контрол, по-активно участие в публичния живот и управлението. Всеки гражданин трябва да е информиран как се изразходват данъците, които плаща, как се управляват държавната и общинската собственост.

Ние от „Новото време” вярваме, че “обществената служба е обществено доверие”. Най-важната предпоставка за успешното управление на една община  е доверието на всеки един неин гражданин в моралните качества и професионализма на кмета и общинските съветници. Това са органите, които стоят най-близо до хората, от които зависят как ще бъдат решени техните ежедневни проблеми. Нито кметът, нито общинският съвет могат да си позволят обществото да поставя под съмнение тяхната обективност и безпристрастност. Техните действия не могат да дават повод за обвинения в неправомерно използване на служебно положение, за фаворизиране на определени лица или лично облагодетелстване и корупция.

         Ето защо е необходимо в органите на местната власт да влязат професионално подготвени, компетентни и морални личности. Новото време  може да предложи необходимите кандидати. Ние разчитаме на свободния човек, а не на партийно зависимия, който ни управлява с чужди интереси и идеи.

Основният въпрос, който трябва да реши конгреса е:

да определи политическата стратегия на Новото време за участие в местните избори.

         Възможностите са две: самостоятелно явяване и в коалиция.

         Конгресът на Новото време предлага партията да се яви самостоятелно в общините, където това е възможно и в коалиция, където това се налага от местните условия. Коалициите за явяване на местните избори трябва да се изградят на идейно-политическа и принципна основа.

Конгресът препоръчва коалициите да се изграждат с десни и дясно-центристки партии и граждански движения. Считаме, че подкрепата за десни кандидати е ясен знак за желанието ни за сформиране на силна реформаторска десница, което е кауза на „Новото време” през последните седем години. Вярваме, че процесът на консолидация на дясното пространство ще се развие и задълбочи с крайна цел парламентарните избори през 2013г.

 

 Участието в местните избори трябва да се използва за популяризиране и утвърждаване на идеите и принципите на Новото време, за укрепване и разширяване на позициите на партията на местно ниво. 

 

 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.