Novoto Vreme
14/07/2014
П О К А Н А
за свикване на редовен Национален конгрес на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”

П О К А Н А

 

за свикване на редовен Национален конгрес на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 ал. 2 от Устава на ПП „Новото време”, Политическия съвет свиква редовен Национален конгрес на партията, който следва да се проведе на 24.08.2014 г., от 14:30 ч., в гр. Ахелой, комплекс „Марина кейп”, Конферентен център, Зала № 1, при следния дневен ред:

1.             Отчет на Политическия съвет за политическото, организационното и финансовото състояние на партията – дебат и гласуване;

2.             Промяна на седалището и адреса на ПП „Новото време” - дебат и гласуване;

3.             Промени в Устава на ПП „Новото време” – дебат и гласуване;

4.             Избор на членове на Политическия съвет на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

5.             Избор на членове на Изпълнително бюро на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

6.             Избор на членове на Контролния съвет, Финансовия комитет и Комисията по етика на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

7.             Избор на лица които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „Новото Време” – по смисъла на чл. 30 от Закона за политическите партии.

8.             Разни;

Процедурните правила за определяне на правила и норма за номинация и избор на делегати за конгреса и правилата за номинация на кандидати за членове на Политическия съвет са одобрение с решение на Политическия съвет на партията от 12.07.2014 г.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на партията Националният конгрес е законен и може да приема валидни решения, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум, заседанието на Националния конгрес се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати.

 

Председател на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”:

 

 

___________________________

Росица Кабзева - Дикина

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.