Идеята за партньорство
Тематичната политика на „Новото време“

„Новото време“ работи за изготвяне на политически дневен ред, който е в хармония с обществените интереси. „Новото време“ е посланик на гражданското общество в политическото пространство. Тематичната политика на „Новото време“ е инструмент за ежедневен „превод“ на обществените въпроси на езика на политиката и обратно.

Тематичната политика не се води напук на гражданското общество, а чрез активното въвличане на неговите институции – медии, неправителствени организации, неформални сдружения, експерти. Ето защо като политически субект „Новото време“ предоставя механизми за непрекъснато обогатяване на политическите институции със свежи идеи, иновации и инициативи.

„Новото време“ подписва меморандуми за сътрудничество с изразители на граждански интереси в сферите на екологията, здравеопазването, културата, образованието и др.